Pražská tour
v Doomtrooperu 2012

Pravidla pro vozidla

Když je bojovník poprvé vybaven Vozidlem, hráč musí oznámit jestli je bojovník UVNITŘ nebo VNĚ Vozidla a umístit Vozidlo podle toho. Pokud si zvolíte mít bojovníka zpočátku VNĚ Vozidla, musíte ho stále ukázat vašim protivníkům, aby věděli, že je to Vozidlo. Umístění bojovníka DOVNITŘ Vozidla nestojí další akci.

Nastupování a vystupování z/do vozidel

Bojovník s Vozidlem musí být buď uvnitř nebo vně svého Vozidla. K označení, že bojovník je VNĚ Vozidla (a tedy neschopný ho používat nebo získat jeho efekty), položte ho k bojovníkovi lícem dolů. K označení, že bojovník je UNVITŘ Vozidla, položte Vozidlo k bojovníkovi lícem nahoru. Bojovník smí nastoupit nebo vystoupit do/z svého vozidla během kola kolikrát chce, ale pokaždé, kdy nastoupí nebo vystoupí musíte použít jednu akci. Když Nastupujete/Vystupujete do/z Vozidla, prostě otočte kartu Vozidla.

Pokud je bojovník uvnitř vozidla a vozidlo je vyřazeno, bojovník je zraněn (pokud je takto bojovník zabit nevydělají se tím žádné body).

Pokud je bojovník vně vozidla, smí užívat ostatní vybavení bez omezení, včetně zbraní. Bojovník je stále považován za majitele vozidla.

Pokud je bojovník uvnitř vozidla, musí dodržovat následující:

  • Bojovník nesmí obdržet výhody opevnění.
  • Protivníci bojovníka smí obdržet výhody jejich opevnění.
  • Bojovník nesmí vyhledat úkryt. Bojovník v úkrytu nesmí nastoupit do vozidla a musí opustit úkryt před nástupem do vozidla. Pokud je bojovník "přinucen" jíž do úkrytu prostřednictvím zahrané karty, bojovník je tímto zároveň přinucen vystoupit ven ze svého Vozidla.

Bojovník uvnitř vzdušného korábu nebo ponorky nesmí útočit nebo být napaden jiným bojovníkem v souboji zápasem. Pokud bojovník s vzdušným korábem nebo ponorkou chce napadnout jiného bojovníka zápasem, musí nejprve vystoupit ze vzdušného korábu nebo ponorky. Přímo vozidla a tanky nejsou tímto způsobem ovlivněny.

Pravidla pro zvířata

Bojovníkovi, který smí mít zvíře, můžete dát zvíře jako 1 akci.

Bojovník může mít buď jedno zvíře, nebo jedno vozidlo.

Bojovní nemůže mít více jak jedno zvíře.

Další vybavení a relikvie může mít normálně. Na rozdíl od vozidel, ze zvířete nelze „sesednout“ v boji ho musí používat a nemá možnost volby.

Modifikátory Z,S,O,H které zvíře poskytuje se přičítají k základním hodnotám bojovníka ještě před dalšími modifikacemi.

Bojovník se zvířetem nemůže dobrovolně opustit stanici. Pokud je bojovník donucen stanici opustit efektem nějaké speciální karty, zvíře se vyřadí.

Bojovník se zvířetem může využívat výhod opevnění a být v úkrytu.

Bojovníci „považovaní za zvíře“ nemohou mít zvíře ani vozidlo, nemohou se transferovat a pokud jsou nuceni opustit stanici, jsou vyřazeni.

 

 
Vytvořil: padlar, 2011 - 2012