Pražská tour
v Doomtrooperu 2012

Obecná herní pravidla

 • Platí pravidla Totální války. Tj. bojovník může napadnout a být napaden bojovníky bez ohledu na jejich přišlušnost ke korporaci, Bratrstvu či kmeni.
 • Platí pravidla pro Sabotáž. Tj. v případě, že bojovník nemá ve hře bojovníka je možné jen jednou za kolo a jako poslední akci sabotovat a získat tak polovinu hodnoty sabotujícího bojovníka (zaokrouhleno nahoru) ve VB. Získané body je možné libovolně rozdělit mezi VB a BO. Sabotáž nesmí následovat po souboji. Sabotáž není považována za útočnou akci. Sabotuje se modifikovanou hodnotou (tzn. že např. karta Zdokonal se funguje).
 • Platí pravidlo pro Kardinálské privilegium. Tzn. že hráč může na začátku hry odhodit první nalízanou ruku a dobrat si znova. Toto může učinit jen jednou. V případě, že nemá na první ruce bojovníka, ukáže karty soupeři (stačí ikony). Dobere si nové karty a až poté zamíchá původní karty zpět do knihovny. Je možné provést Kardinálské privilegium i v případě, že má hráč na ruce bojovníka, v takovém případě se však karty z úvodní ruky stanou prvními odhozenými kartami.
 • Hráč si smí prohlídnout své vyřazené karty, své navždy vyřazené karty a soupeřovi navždy vyřazené karty.
 • Hraní karet bez efektu nebo platného cíle není dovoleno (tzv. pálení karet). Př.: Zbabělost na soupeře který nemá bojovníky, Chuť války zahraná prvním hráčem v prvním kole, Negativní karma, když soupeř nemá body, Poddejte se pokud jsou ve hře jen zranění bojovníci, atd.
 • Pokud není na kartě řečeno jinak, může mít bojovník libovolný počet stejných kusů vybavení. Nicméně používat může vždy jen jedno. Tzn., že bojovník s několika Knihami zákona vám tedy přidává jen jednu akci. Totéž platí pro ostatní vybavení. (Zdroj: Legenda 3/96 str. 28)
 • Bojovník může mít více stejných úkolů, plní je však postupně (ne najednou). (Zdroj: Legenda 5/96 str. 43)
 • Karty nutící hráče platit periodicky body (Odsouzen k záhubě, Opotřebení, Pod přísným dohledem) se vyřazují, jakmile počet bodů klesne na nulu.
 • Pokud má soupeř bojovníka na stanici a vy ne, tak musíte svoji první akci transferovat svého bojovníka na stanici, nebo tam vyložit jiného. První akci v tomto případě nelze hrát Převelení, Nábor, Zajatce atd. První akce musí být transfer.
 • Jestliže máte všechny své bojovníky v úkrytu, vaše první akci musíte vyložit bojovníka schopného boje nebo s bojovníkem opustit ukryt. Transfer má ale přednost.
 • V případě, že na sebe v průběhu souboje narazí podobné speciální schopnosti, tak bude mít přednost útočící bojovník, resp.: hráč ovládající útočícího bojovníka. Např.: Bauhauský policista útočí na jiného Bauhauského policistu (bez jakýchkoliv modifikátorů) rána se udílí současně tzn.: oba se zraní současně, ale útočící bojovník bude mít přednost v zajmutí.
 • V prvním kole se nesmí útočit vůbec, tedy ani pomocí karet (např.: Rozsáhlou ofenzívou).
 • Začátek kola je před samotným odběrem, proto lze hrát karty Uspíšení požadavku, Dar osudu, Chuť války, Bohem požehnaný, Iniciativa, Krvavý chtíč ještě před odběrem. Akce z Bohem požehnaný hraného před odběrem si můžete přidat ke svému kolu, anebo je odehrát okamžitě.
 • Ve fázi mezi koly obou hráčů má první právo hrát kartu kdykoliv ten hráč, který má před svým kolem. (Zdroj: Legenda 2/98 str. 43)
 • Ve hře můžete mít jen jednu kopii určitého opevnění (Archiv bratrstva, Algerotova citadela,…) pokud není na kartě uvedeno jinak, nebo pokud se karta přikládá k bojovníkovi (Průmyslový komplex, Barikáda z bodců..)
 • Ve hře můžete mít libovolný počet stejných válečných zón, bonusy však přidává vždy jen jedna z nich.
 • Na Stanici můžete mít najednou maximálně příslušníky 2 kmenů
 • Doomtrooperem jsou všichni bojovníci v mužstvu, kromě těch, kteří mají na kartě výslovně uvedeno, že nejsou doomtroopery.

Časování, aneb reakce na zahrané karty v příkladech

Příklad č 1.: Hráč A zahraje Pozitivní karmu, hráč B zahraje Ukradené dokumenty, hráč A hraje Komunikační šum na Ukradené dokumenty, Hráč B nemá čím reagovat na Komunikační šum, (nyní se dostáváme opět do chvíle „ihned“ po zahrání Pozitivní karmy a pokud má hráč B např.: Malou domů apod. MŮŽE ji zahrát!!!

Příklad č 2.: Hráč A vyloží do hry bojovníka, hráč B zahraje Primitivní past, hráč A zakouzlí Zapuzení a vyřazuje Primitivní past, (nyní se “dostáváme“ opět do chvíle “ihned“ po vyložení bojovníka a pokud má hráč B např.: Kočičí zlato MŮŽE ho zahrát!!!

 

 
Vytvořil: padlar, 2011 - 2012