Pražská tour
v Doomtrooperu 2012

Errata jednotlivých karet

Algeroth Vládce černé technologie

Smí při přidělení vybavení ignorovat příslušnosti, ale ne specifická pravidla (viz. Koordinátor boje pro Kurátora). (Zdroj: Legenda 3/96 str. 28).

Algerothova kletba

Nefunguje jako Komunikační šum! Fungují pouze na karty, které zůstávají ve hře! (Zdroj: Legenda 3/96 str. 28).

Amnézie

Neomezuje požívání síly KI ani daru Černé symetrie.

Atentátnické brnění

Pouze umožňuje útočit na všechny bojovníky ve hře. Bojovník s brněním se nestává členem Bratrstva ani nesmí používat umění. (Zdroj: Legenda 4/96 str. 32).

Bitevní chaos

Nemá vliv na pravidla sabotáže, pokud je tato karta ve hře, můžu stále sabotovat pouze během své poslední akce.

Bludiště smrti

Na kartě chybí dovětek: „Dejte libovolnému mortifikátorovi jako jednu akci."(Zdroj: Legenda 2/97 str. 43).

Bitevní tank Grizzly

Nelze vyložit normálně za 20B, pouze pomocí dvou Dragounů. Lze ho vžak dostat do hry skrze Loupení a drancování nebo Vyvolání Doomtroopera. (Zdroj: Legenda 3/96 str. 28)

Bohem požehnaný

Pokud hrajete Bohem požehnaný mimo své kolo, musíte akce provést bez přerušení jakoukoliv “kdykolivkou“, v opačném případě ztrácíte zbylé akce. Samozřejmě máte právo reagovat na soupeřovi karty Komunikačními šumy, Zapuzeními apod. Pokud oba hráči vyloží Bohem požehnaný v souboji, první hraje své akce ten kdo vykládal Bohem požehnaný první.

Pokud hrajete Bohem požehnaný na začátku svého kola před odběrem karet, akce se Vám normálně přidají k ostatním akcím, pokud byste je chtěli odehrát ihned, musíte BP zahrát na konci soupeřova kola!

Demoliční souprava

Nelze použít na opevnění jako je Zajatecký tábor, Zbrojnice apod. Demoliční soupravou můžete vyřadit pouze opevnění, která bojovníka se soupravou ovlivňují v průběhu boje. (Zdroj: Legenda 2/97 str. 43)

Dvojí Služba

Nelze ji vyřadit pomocí Rovnováhy nebo podobné karty. Je-li Dvojí služba úspěšně zahrána, přestává zcela být speciální kartou a je z ní bojovník. Lze ji vyřadit Komunikačním šumem,apod. pouze v okamžiku zahrání. Později už jen Vlnou poctivosti, Likvidací a podobně. (Zdroj: Legenda 3/96 str. 28)

Dvojí služba může být použita i na osobnost. Pokud tato není pod vlivem karty Věčné prokletí. (Zdroj: Legenda 5/96 str. 43)

Doktorka Diana

Nemůže se sama léčit v případě, že je jako jediná v Mužstvu (nesmí do úkrytu).

Ex-žoldnéři

Ex-žoldnéři jsou považováni za Doomtroopery

Golem temnoty

Nemůže obdržet dar černé symetrie vůbec. Ani od Ilian, nebo Valpurgia. (Zdroj: Legenda 5/96 str. 43)

Pokud obdrží kartu Zkus mě zastavit, nahradí tato karta Golemovu schopnost léčení, toto platí i pro kartu Zuřící Wolfe.

Pokud zasáhnu dvakrát za sebou Golema temnoty pomocí Nimrodova autokanónu, je Golem mrtev, nebo se vyléčí po každé ráně? Vyléčí se. Golem se léčí po každém souboji a jelikož jsou obě střely z autokanónu vyhodnocovány jako oddělené souboje, vyléčí se Golem mezi nimi. (Zdroj: Legenda 3/96 str. 28)

Helitek drakoplaš

Je-li bojovník ve Heliteku zabit, zůstává helitek ve hře.

Pokud bojovník v Heliteku obdrží MIA nebo Převelení, je ztracen, nebo převelen pouze bojovník, Helitek zůstává ve hře. V případě MIA je bojovník vystoupen a umístěn mimo hru, pokud je MIA vyřazeno vrací se bojovník do mužstva, ne do Heliteku.

Hora masa v pohybu

Jde hrát pouze na Zvíře, ne na bojovníka považovaného za zvíře

Jake Kramer

Nemůže dostat vybavení, které je určeno pro bojovníka s hodnotou 4 a menší, i když může dostat jakékoliv vybavení kromě toho určeného pro Černou legii. Stále tedy zůstává omezen hodnotou.

Jezdecký skaut

Pokud je ve hře musí být všechny útoky směřovány na něj, včetně hození Protiposádkového granátu. V případě, že mají soupeři jiné bojoníky mimo stanici, mohou tito na sebe útočit a házet granáty bez toho aniž by je nějak skaut ovlivňoval.

Kacířské spiknutí

Když hráč A splní tento úkol, stává se hráč A i všichni jeho vyložení bojovníci imunní vůči umění. Tato imunita platí i proti kouzlícím bojovníkům, které protihráč B vyloží do hry později, ale nevztahuje se na bojovníky, které hráč A vyloží do hry až poté, co byl úkol splněn. Tato imunita může být pochopitelně zrušena Kardinálem Durandem či jinou kartou, která ruší imunitu. (Zdroj: Legenda 2/98 str. 43)

Kardinál Durand

Durand ruší imunitu jen pokud je ve hře.

Kočičí zlato

Bojovník na kterého je zahráno Kočičí zlato není ještě ve hře a nemůže tudíž sesílat kouzla umění - ZAPUZENÍ například.

Komunikační šum

Zrušíte-li nějakou kartu Komunikačním šumem, body a akce strávené na zahraní karty jsou ztraceny. Měla-li karta být po zahrání navždy vyřazena ze hry, je navždy vyřazena ze hry. Komunikační šum pouze zničil její efekt. (Zdroj: Legenda 4/96 str. 32)

Lehký průzkumný Pegasus

Přidává bonusy i bojovníkům, kteří jsou na Stanici. V tomto případě to tak je, ale není to pravidlo. (Zdroj: Legenda 1/98 str. 43)

Loupení a drancování

Můžete vyložit vybavení i na soupeřova bojovníka, pokud ho smí vlastnit.(Zdroj: Legenda 6/97 str. 43)

Loupež

Tato karta říká, že dané vybavení se má po hře vrátit majiteli. Nicméně platí: že jakmile je jakákoli karta, která v průběhu hry změnila majitele, vyřazena, vrací se hned svému vlastníkovi. Aby se zamezilo ztrátám karet.(Zdroj: Legenda 3/96 str. 28)

Malá domů

Jde ji hrát na Komunikační šum. Malá domů nejde hrát na momentálně zrušenou kartu.

Malá domů se hraje jako reakce na zahrání nějaké speciální karty a ne jako karta kdykoliv a zahrát jde prakticky na cokoliv. (Zdroj: Legenda 3/97 str. 43)

Missing in action

Bojovníci kteří jsou MIA nemají na hru žádný vliv a ani ji nejsou ovlivňováni (po Zbabělosti nejdou do úkrytu atd.). Nejsou “cílovatelní“.

Pokud vyložená osobnost obdrží MIA, není možné vyložit stejnou osobnost znovu.

Na bojovníka pod MIA nelze hrát vůbec žádné karty. Aby to mohlo jít, musela by se nejdříve zružit MIA nebo Navigační chyba. (Zdroj: Legenda 1/98 str. 43)

Místní hrdlořez

Může být zraněn efektem karet Poddejte se nebo Primitivní past. Pokud je tímto způsobem hrdlořez zraněn a zabit, získává body hráč, který na něj tyto karty zahrál.

Napálen

Napálen je možné zahrát i na VB získané úkoly

Nástupní tábor

Neumožňuje vyložit kmenového válečníka, který je považován za Doomtroopera na stanici! (Zdroj: Legenda 5/97 str. 43)

Hráč vyhlásí sabotáž proti hráči, který nemá vyloženého bojovníka, ale má Nástupní tábor. Bránící hráč přes tábor vyloží bojovníka, útočícímu hráči nepropadá akce, ale může se rozhodnout zaútočit na právě vyloženého bojovníka nějakým ze svých bojovníků.

Navigační chyba

Bojovník, “zachráněný“ z pod Navigační chyby (tedy je-li Navigační chyby vyřazena) je umístěn na Stanici.

Bojovníci, kteří jsou pod Navigační chybou nemají na hru vliv, ale hrou jsou ovlivňováni a jsou “cílovatelní“ Tj. např.: po zahrání Poddejte se budou zraněni, apod.

Bojovník pod touto kartu nemůže ani kouzlit.

Na bojovníka pod Navigační chybou nelze hrát vůbec žádné karty.

Ne tak zhurta

Je možné zahrát i pokud bojovník útočí přímo na hráče. (Zdroj: Legenda 1/98 str. 43) Dodatek: ALE NENÍ to při Sabotáži, není to útok.

Nejvyšší nekromág

Nezvyšuje sám své vlastní hodnoty, ale mohou mu je zvýšit jiní Nekromágové." (Zdroj: Legenda 2/97 str. 43)

Nespoutaná Golgotha

Golgothu lze normálně vyřadit kartami, které vyřazují bojovníky. Ovžem zranit ji nebo zabít může pouze Doomtrooper vybavený nějakou relikvií. To znamená, že ji nelze zranit ani pomocí speciálních karet. Nefungují tedy na ni ESENCE, ale ani OSTŘELOVAČI!, PRIMITIVNÍ PAST a podobně. Osobní protiposádkové miny ji mohou ohrozit pouze tehdy, má-li je Doomtrooper s relikvií. Je samozřejmě zraněná tehdy, použije-li je sama. (Zdroj: Legenda 4/96 str. 32)

Nimrod MK 1

Nelze rozdělit míření a útok do dvou kol. Útok musí následovat po míření v tom samém kole. (Zdroj: Legenda 5/96 str. 43)

Ocelový žralok

Je jen vybavení. Je tedy možné používat ho spolu s nějakým vozidlem. (Zdroj: Legenda 5/97 str. 43)

Oddělení (první, druhé, třetí, čtvrté)

Ve hře nemůžete mít dvě stejné Oddělení. (Zdroj: Legenda 3/96 str. 28)

Osobní protiposádkové miny

OPM se odpaluje až přímo při udílení rány, tzn. po odehrání všech bojových modifikátoru. Bojovník s prvním útokem provede úder první a pokud také automaticky zabíjí, protivník nestihne OPM odpálit.

Situace 1. - Útočník má OPM a obránce první útok - obránce dá ránu první (muže tedy použít OPM pokud má), pokud úročník přežije až tehdy muže použít OPM)

(Situace 2. - Útočník má OPM a obránce má OPM - rána se udílí stejně, ale úročník má tu výhodu že muže odpálit OPM první.)

Oslepující blesk

Vyřadí i Doomtroopera imunního vůči Černé symetrii, neboť blesk působí na hráče. Ochranou proti blesku je pouze karta Nedotknutelný. (Zdroj: Legenda 5/96 str. 43)

Ostrované (Grinder, Indigo, Mitch Hunter, Crenshaw)

Nemůže na ně být zahrána karta Přeproramován, ani na ně nepůsobí karta Nábor. (Zdroj: Legenda 1/98 str. 43)

Pekelný Chrlič

Oo přidání k vozidlu se stává jeho součastí. Lze tedy uloupit vozidlo loupeží i s ním. (Zdroj: Legenda 5/96 str. 43)

Pěchotní sniper

Viz.: text na kartě: „může provést útok střelbou…“ - proběhne tedy regulérní souboj mezi sniperem a útočícím bojovníkem včetně opětování útoku a pokud tento bojovník přežije, může pokračovat v útoku na původní cíl.

Plenitelský transportér

Je-li bojovník ve vozidle zabit transportér zůstává ve hře.

Potulný žoldák

Vydělává vítězné body. (Zdroj: Legenda 4/96 str. 32)

Predátorián

Pokud je ve hře Apokalypsa není třeba 2 akcí k útoku na Predátoriána.

Pokud chce bojovník hodit Protiposádkový granát na bojovníka s Predátoriánem, musí na hození strávit 2 akce.

Protiposádkový granát

Nemůže být hozen za Ochranou zeď, jelikož se jedná o útočnou akci a bojovník za zdí nemůže být napaden.

Nelze odpálit pokud máte bojovníka v Mužstvu a jeho protivník je na Stanici. (Zdroj: Legenda 6/97 str. 43)

Lze jej použít pouze jako svoji útočnou (poslední) akci, tj. nemůže ho hodit bojovník, který je právě v úkrytu, nebo který jej v tomto kole právě opustil. Při použití granátu se nemohou hrát karty ovlivňující souboj, tj. např. propast, nenadálý ústup atd.

Průzkumný netopýr

Na netopýry nepůsobí žádné karty ani ty globální (Vlna poctivosti, Převelení, Poddejte se!, Anihilace) pouze karty útočících bojovníků. (Zdroj: Legenda 3/97 str. 43)

Nemůže mu být přidělena žádné karty vybavení, nevyužívají zóny ani opevnění, nemohou používat Černou symetrii atd.

Přenos souboru

Hraje se kdykoliv, ovšem je třeba spotřebovat akci na nové přidělení úkolu

Přeprogramován

Karta nezůstává ve hře, není možné ji následně vyřadit např.: Skrytými agenty. Přeprogramovaný bojovník si ponechá vybavení, které může mít i jako člen Kybertroniku (OPM, Lékárnička, …).

Reaktivní pancéřování

Chrání před kartami Věk zkázy, Došlo palivo, Selhání, Sabotáž apod. Vozidlo nemůže být vyřazeno, dokud není vyřazena karta Reaktivní pancéřování. (Zdroj: Legenda 2/97 str. 43)

Relikviář

Nezachrání po použití Svitek Rouhavého vyzývání pro další potřebu. (Zdroj: Legenda 4/96 str. 32)

Rovnováha

Nefunguje jako Komunikační šum! Fungují pouze na karty, které zůstávají ve hře! (Zdroj: Legenda 3/96 str. 28).

Rozsáhlá ofenzíva

Umožňuje útok kdykoliv. V tomto případě neplatí, že útok musí být poslední akci.

Sebevražedný úkol

Pokud je bojovníkovi přidělen Sebevražedný úkol a bojovník zemře na následkem zahrání karty Smrtelné zranění, hráč který má bojovníka pod kontrolou nezíská body.

Body za SÚ hráč neobdrží v případě, že je bojovník vyřazen. (Zdroj: Legenda 5/96 str. 43)

Seržanti

Seržantovi se "přidělí" bojovník stejné příslušnosti, s menší modifikovanou hodnotu nežli Seržant. Potom tento bojovník a všechny jeho kopie získávají bonusy a schopnosti, které jim seržant poskytuje. Pokud je bojovník přidělený seržantovi zabit, jeho kopie stále mají vžechny bonusy a schopnosti dokud je seržant ve hře. Seržantovi nikdy nemůžete přidělit seržanta. (Zdroj: Legenda 2/97 str. 43)

Schroedingerův žoldák

Zaplacené body se kumulují a žoldákovi se tak každé kolo zvyšuje jeho H o 4.

Soumar

Ztrácí svou schopnost „útoku na hráče“ hrajeme pravidlo Sabotáže.

Thadeova pláň

Chrání před efektem Zbabělosti, kterou nelze hrát pokud je pláň ve hře (pálení karet). Neochrání však před kartou Úplné zatmění.

Tělesný strážce

Strážce je možné v průběhu souboje přesunout jinému bojovníkovi za 3B. (Legenda 4/96 str. 32)

Vydělává vítězné body. (Zdroj: Legenda 4/96 str. 32)

Továrna / Průmyslový komplex

Můžete vyložit i když nemáte ve hře žádné bojovníky. Mužstvo i Kohorta existují i bez bojovníků. (Zdroj: Legenda 3/96 str. 28)

Ty už si nějak poradíš

Hráč může používat karty jako Dar osudu nebo Uspíšení požadavku. Hned po zahrání karty si samozřejmě lízne, ale v tomto případě může vzít do ruky další kartu (nebo dvě) generovanou příslušným efektem. Hned však musí jednu nebo dvě karty zahodit, aby měl dále v ruce jen čtyři karty (dobrý způsob, jak se zbavit "ležáků" na ruce). (Zdroj: Legenda 4/96 str. 32)

Ukradené dokumenty

Hrajete-li Ukradené dokumenty na speciální karty, které vyžadují body nebo akce, musíte je znovu zaplatit. Krade-li soupeř kartu zpět musí opět zaplatit

Únik o vlásek

Jednou zachrání bojovníka před kartou Odstřelovači. Karta však zůstane u bojovníka a další kolo znovu působí. (Zdroj: Legenda 4/96 str. 32)

Upíří netopýr

Na netopýry nepůsobí žádné karty ani ty globální (Vlna poctivosti, Převelení, Poddejte se!, Anihilace) pouze karty útočících bojovníků. (Zdroj: Legenda 3/97 str. 43)

Nemůže mu být přidělena žádné karty vybavení, nevyužívají zóny ani opevnění, nemohou používat Černou symetrii atd.

Úplné zatmění

Karty otočené po Úplném zatmění nemohou být “cílovány“ např. Kybermechanikem, Rovnováhou, Poplašným zařízením atd. Otočené karty aliancí relikvií, úkolů a jiných karet, které mohou být na stole jen jednou, mohou být vyloženy znovu, ale původní karty nesmějí být už otočeny. Archiv bratrstva, Tajemství, apod. - po zahraném Úplném zatmění stačí pak otočit (zaktivovat) jen Archiv bratrstva, Tajemství a karty pod ním se dají „vyndávat“.

Efekt úplného zatmění na bojovníka „nastoupeného ve vozidle“. Bojovník se odebere do úkrytu a je „vystoupen“ z vozidla a vozidlo je samo otočené lícem dolů, pro návrat do vozidla je tedy třeba aby bojovník opustil úkryt 1 akce, vozidlo se otočilo (úplné zatmění) druhá akce a teprve poté může bojovník nastoupit znovu do vozidla a to jako 3 akci.

Velká manipulace

Umožňuje ovládat bojovníka včetně jeho vybavení, přiložení apod. Např.: nepoužít miny při útoku ovládaným bojovníkem na svého a tak ovládaného cizího bojovníka zabít, i když má vražedné miny. (Zdroj: Legenda 5/96 str. 43)

Věčné prokletí

Neochrání před kartou Sabotáž (ovlivňuje vybavení), Věkem zkázy (ovlivňuje celou hru). Naopak Selhání! se vykládá na bojovníka, takže zde Věčné prokletí ochrání. (Zdroj: Legenda 3/96 str. 28). Karty "Poddejte se" a "Zanícená zranění" na bojovníka s Věčným prokletím neúčinkují.

Vůdce korporace

Neochrání hráče před Sabotáží. Stejně jako jakýkoliv bojovník, který se nesmí, nebo nemůže účastnit souboje

Vylepšení bezpečnostní systém

Nelze zahrát na Bariéru z ostnatého drátu. Bariéra neposkytuje bonusy. (Zdroj: Legenda 5/97 str. 43)

Vymítání zranění

Je možné jej zahrát jako reakci na Smrtelné zranění. Bojovník zůstane zraněn.

Vyvoláním kouzla

Je možné jej použít na vyvolání Zapuzení, Vymítání zranění apod.

Pokud vyvoláte kouzlo, které stojí nějaké akce, jako třeba Likvidace nebo Bouře chaosu musíte mít akce k dispozici. Soupeř v tom případě musí čekat, i když chce také hrát kartu kdykoliv (netýká se přímé reakce). Pokud toto chcete zahrát mimo své kolo, musíte nejdříve zahrát Bohem požehnaný a pak Vyvolání kouzla. Nejde to zahrát obráceně. (Zdroj: Legenda 4/97 str. 43)

Zajatec

Zajatý bojovník je pod stejným efektem jako pod M.I.A., tj. není cílovatelný, lze cílovat pouze kartu Zajatec

Na bojovníka pod Zajatcem nelze hrát vůbec žádné karty.

Bojovník pod Zajatcem se nepovažuje za bojovníka na stanici, tj. pokud nemáte na stanici jiného bojovníka a soupeř na stanici má bojovníka, další akcí musíte nějakého bojovníka do stanice vyložit nebo přesunout.

Zbabělost

Nemá vliv na bojovníky, kteří nesmějí vyhledat úkryt, nebo nikdy být v úkrytu. (Toshiro, Android vyhlazovač, Letec Trevor Bartoloměj, Úderná vzdušná kvalerie, vůdci korporací, atd…) Ale bude mít vliv např.: na Mladého strážce, který nesmí úkryt vyhledat dobrovolně.

Působí i na bojovníky ve Vozidlech. Zahráním Zbabělosti je bojovník okamžitě přinucen opustit Vozidlo a je "otočen" do úkrytu. Vzhledem k faktu, že je bojovník mimo Vozidlo, otočte Vozidlo také lícem dolů (viz. oddíl: VOZIDLA). Aby se bojovník dostal zpátky do Vozidla, musí jako jednu akci opustit úkryt a jako další akci nastoupit do vozidla.

Zdokonal se

V situaci kdy máte bojovníka Bratrstva na stanici, přes Zloději stád mu přidělíte zvíře a zahrajete Zdokonal se, tak se nejprve připočítají bonusy zvířete k hodnotám bojovníka a teprve potom se zdvojnásobují hodnoty. Tedy i se zvířetem. (Zdroj: Legenda 5/97 str. 43)

Nelze použít najednou 2x! Nikdo není dokonalý dvakrát. (Zdroj: Legenda 5/96 str. 43)

Zjevné předurčení

Efekt právě zahraného Zjedného předurčení může být zrušen pouze pomocí karet: Komunikační šum, Zapuzení, popř.: obětováním Luteránského učedníka apod. Není možné jako reakci zahrát např.: Bohem požehnaný a Skrytí Agenti, nebo Věk pokroku!

Pokud je efekt zahraného Zjevného předurčení zrušen, např.: pomocí Komunikačního šumu je možné znovu zahrát nové Zjevné předurčení.

Pokud je efekt zahraného Zjevného předurčení zrušen, např.: pomocí Komunikačního šumu, hráč dobírá normálně do 7 karet. Pokud je po vyložení zrušeno např. Algerothovou kletbou, hráč dobere nejprve 10 karet a pak je Zjevné předurčení vyřazeno.

Lze jej mít na stole jen jednou (jinak pálení karet) - podobně Paladinovo hrdinství.

Může být zrušeno kartami Algerothova kletba, Rovnováha, Skrytí agenti apod. Poté si hráč opět líže do počtu sedmi karet. (Zdroj: Legenda 4/96 str. 32)

Zkus mě zastavit

Neochrání bojovníka se schopností léčit se před druhým zraněním.

Zmetky v dodávkách

Lze použít na jakékoliv právě vyložené vybavení. (Zdroj: Legenda 2/97 str. 43)

Žolík

Žolíkovat lze žolíka. Zo znamená, že lze “žolíkovat“ kartu, kterou již zahraný Žolík reprezentuje.

Žolík se při vyložení počítá již jako kopírovaná karta. (Př: Žolík vyložený jako Nekrotank nelze při vyložení šumět. Lze šumět pouze pokud kopíruje speciální kartu.)

 

 
Vytvořil: padlar, 2011 - 2012