Doomtrooper, Pražská liga 2010

Pravidla

Aktuality

27.11.2010
Doplnění konečných výsledků
Letošní ročník Doomtrooper Pražské ligy je zdárně za námi. Na web jsem proto doplnil konečné výsledky letošního ročníku. Navíc jsem k výsledkům připojil i výčet několika ligových zajímavostí.
21.11.2010
Doplnění výsledků
Na web jsem doplnil výsledky odehraných zápasů z minulého čtvrtka (Kyrys vs. Roman, Herbertwest vs. Zack).
14.11.2010
Doplnění výsledků
Na web jsem doplnil výsledky odehraných zápasů z minulého týdne.
7.11.2010
Doplnění výsledků
Na web jsem doplnil čtvrteční výsledky odehraných zápasů. Pomalu ale jistě se blížíme do finále :-)
24.10.2010
Doplnění výsledků
Na web jsem doplnil čtvrteční výsledky odehraných zápasů.

Souhrn pravidel Doomtroopru pro Pražskou ligu 2010

Plati obecná pravidla Doomtrooperu, pokud nejsou upravena následujícími pravidly.

 • V balíčku je možné mít pouze karty vybraného kmene (Luteránská triáda, Půlměsíc, Synové Rasputina, Templáři + kmemová Černá legie s vlastní ikonou) a karty s Obecnou ikonou (mimo bojovníků s Obecnou ikonou, ti jsou zakázáni) Karty s ikonou Bratrstva, Černé legie a korporací jsou také zakázané.
 • V balíčku musí být minimálně 33% karet s ikonou vybraného kmene! (zaokrouhleno nahoru) bude náhodně kontrolováno.
 • 4-karetní pravidlo: ve svém balíčku můžete mít maximálně 4 kopie jedné karty (kromě Omezených a Zakázaných karet)!
 • V balíčku musí být nejméně 60 karet, z toho 5 bojovníků.
 • Mužstvo a kohorta existuje: samovolně do nich však žádný bojovník sestoupit nesmí, nicméně je možné vykládat do mužstva / kohorty různé karty, např. Průmyslový komplex apod.
 • Platí pravidla Totální války. Tj. bojovník může napadnout a být napaden bojovníky, bez ohledu na jejich přišlušnost ke korporaci, Bratrstvu či kmeni.
 • Platí pravidla pro Sabotáž. Tj. v případě, že bojovník nemá ve hře bojovníka je možné jen jednou za kolo a jako poslední akci sabotovat a získat tak polovinu hodnoty sabotujícího bojovníka (zaokrouhleno nahoru) ve VB. Získané body je možné libovolně rozdělit mezi VB a BO. Sabotáž nesmí následovat po souboji. Sabotáž není považována za útočnou akci.
 • Platí pravidla pro Kardinálské privilegium. Tj. hráč může na začátku hry odhodit první nalízanou ruku a dobrat si znova. Toto může učitit jen jednou. V případě, že nemá na první ruce bojovníka, ukáže karty soupeři (stačí ikony),původní karty zamíchá zpět do knihovny. Nejdříve si ale dobere nové karty, poté teprve zamíchá staré. Je možné provést Kardinálské privilegium i v případě, že má hráč na ruce bojovníka, v takovém případě se však karty stanou prvními odhozenými kartami.
 • Sideboard: přesně 25 karet.
 • České promo karty povoleny, specificky: Běž mu po krku, Luna, Neprůstřelná vesta, Zbloudilá střela ráže 70mm – ostatní mají ikonu Bratrstva, Kapitolu nebo Černé legie a jsou tedy zakázány
 • Sada Ragnarok: povolena, karty z dotisku, nebo je možné si vytisknout jednotlivé karty (ke stažení od Age, odkaz na Lapiduchu – klub DT
 • České i cizojazyčné homemade karty jsou zakázané.
 • České i cizojazyčné homemade karty jsou zakázané.
 • V balíčku je možné použít libovolný počet “Proxy karet“, tedy kopie karet (barevné, nebo černobílé) s čitelným textem!

Detailní obecná pravidla Doomtrooperu

Souboj

K řešení sporných situací vznikl popis jednotlivých fází souboje:

1. Vyhlášení útočné akce
- karty hrané kdykoliv/PAAT
2. Určení útočníka a obránce
- karty hrané kdykoliv/PAAT
3. Oznámení bitevní taktiky
karty hrané kdykoliv/PAAT
4. Fáze bojových modifikátorů: připočítání bonusů poskytnutých jinými bojovníky, opevněním, válečnou zónou, atd.
- karty hrané kdykoliv/PAAT (naposledy je možné zahrát karty jako: Vlna poctivosti, MIA, Bohem požehnaný, apod…) nebo třeba odpálit OPM
5. Vyhodnocení výsledku boje
- karty hrané kdykoliv/PAAT (v této fázi pak přichází na řadu karty „zahrajte ihned po souboji, tedy Únik o vlásek apod., ale také např.: Ústup.
6. Přidělení bodů
- karty hrané kdykoliv/PAAT (např.: Napálen)

Přičemž Vlnu poctivosti, MIA, Bohem požehnaný atd. je možné zahrát kdykoliv po bodech 1. – 4. později již nemají na souboj žádný vliv

Zbabělost je pak možné zahrát na útočníka pouze po vyhlášení útočné akce, tím je znemožněn útok (bojovník v úkrytu nemůže útočit) a protože již byla vyhlášena útočná akce není možné ani ukrytého bojovníka “otočit“ ven z úkrytu (útok musí být poslední akce).

V případě vyřazení útočícího bojovníka pomocí speciální karty ihned po Vyhlášení útočné akce, když hráč nemá ve hře jiného bojovníka schopného boje, je útočná akce ztracena. Pokud je ve hře jiný bojovník schopný boje, může zaútočit, atd. (Pokud se rozhodne neútočit, tak přijde o útočnou akci.) V případě, že je útočící bojovník vyřazen v kterékoliv fázi po Určení útočníka a obránce, je útočná akce ztracena i když má hráč ve hře jiného bojovníka schopného boje!

Souboj končí přidělením bodů. Rozmysli si Mařenko rozmysli tedy platí dokud se nepřidělí body. Např.: Únik o vlásek nelze hrát Komunikační Šum, protože stále platí Mařenka.

Vozidla

Když je bojovník poprvé vybaven Vozidlem, hráč musí oznámit jestli je bojovník UVNITŘ nebo VNĚ Vozidla a umístit Vozidlo podle toho. Pokud si zvolíte mít bojovníka zpočátku VNĚ Vozidla, musíte ho stále ukázat vašim protivníkům, aby věděli, že je to Vozidlo. Umístění bojovníka DOVNITŘ Vozidla nestojí další akci.

Bojovník s Vozidlem musí být buď UVNITŘ nebo VNĚ svého Vozidla. K označení, že bojovník je VNĚ Vozidla (a tedy neschopný ho používat nebo získat jeho efekty), položte ho k bojovníkovi LÍCEM DOLŮ. K označení, že bojovník je UNVITŘ Vozidla, položte Vozidlo k bojovníkovi LÍCEM NAHORU. Bojovník smí nastoupit nebo vystoupit do/z svého Vozidla během kola kolikrát chce, ALE POKAŽDÉ KDY NASTOUPÍ NEBO VYSTOUPÍ MUSÍTE POUŽÍT JEDNU AKCI. Když Nastupujete/Vystupujete do/z Vozidla, prostě otočte kartu Vozidla.

Pokud je bojovník UVNITŘ Vozidla a Vozidlo je vyřazeno, bojovník je ZRANĚN (pokud je takto bojovník zabit nevydělají se tím žádné body).

Pokud je bojovník VNĚ VOZIDLA, smí užívat ostatní vybavení bez omezení, včetně zbraní. Bojovník je stále považován za majitele VOZIDLA.

Pokud je bojovník UVNITŘ VOZIDLA, musí dodržovat následující:

 • Bojovník nesmí obdržet výhody opevnění.
 • Protivníci bojovníka smí obdržet výhody jejich opevnění.
 • Bojovník nesmí Vyhledat Úkryt. Bojovník v úkrytu nesmí Nastoupit do VOZIDLA a musí Opustit Úkryt před Nástupem do VOZIDLA. Pokud je bojovník "přinucen" do úkrytu prostřednictvím zahrané karty, bojovník je přinucen vystoupit ven ze svého Vozidla

Bojovník uvnitř VZDUŠNÉHO KORÁBU nebo PONORKY NESMÍ útočit nebo BÝT NAPADEN jiným bojovníkem v souboji ZÁPASEM. Pokud bojovník s VZDUŠNÝM KORÁBEM nebo PONORKOU chce napadnout jiného Zápasem, musí nejprve Vystoupit z VZDUŠNÉHO KORÁBU nebo PONORKY. Přímo VOZIDLA a TANKY nejsou tímto způsobem ovlivněny.

Zvíře

 • Bojovník, který smí mít zvíře můžete dát zvíře jako 1 akci.
 • Bojovník může mít buď jedno zvíře, nebo jedno vozidlo
 • Bojovní nemůže mít více jak jedno zvíře.
 • Další vybavení a relikvie může mít normálně. Na rozdíl od vozidel, ze zvířete nelze „sesednout“ v boji ho musí používat a nemá možnost volby.
 • Modifikátory Z,S,O,H které zvíře poskytuje se přičítají k základním hodnotám bojovníka ještě před dalšími modifikacemi.
 • Bojovník se zvířetem nemůže dobrovolně opustit stanici. Pokud je bojovník donucen stanici opustit efektem nějaké speciální karty, zvíře se vyřadí.
 • Bojovník se zvířetem může využívat výhod opevnění a být v úkrytu.
 • Bojovníci „považovaní za zvíře“ nemohou mít zvíře ani vozidlo, nemohou se transferovat a pokud jsou nuceni opustit stanici, jsou vyřazeni.

Další pravidla

 • Hráč si smí prohlídnout své vyřazené karty, své navždy vyřazené karty a soupeřovi navždy vyřazené karty.
 • Sabotuje se modifikovanou hodnotou (například zdokonal se funguje).
 • Hraní karet bez efektu nebo platného cíle není dovoleno (tzv. pálení karet). Př.: Zbabělost na soupeře který nemá bojovníky, Chuť války zahraná prvním hráčem v prvním kole, Negativní karma když soupeř nemá body, Poddejte se pokud jsou ve hře jen zranění bojovníci, atd.
 • Karty nutící hráče platit periodicky body (Odsouzen k záhubě,Opotřebení,Pod přísným dohledem) se vyřazují, jakmile počet bodů klesne na nulu.
 • Pokud má soupeř bojovníka na stanici a vy ne, tak musíte svoji první akci transferovat svého bojovníka na stanici, nebo tam vyložit jiného. První akci v tomto případě nelze hrát Převelení, Nábor, Zajatce atd. První akce musí být transfer.
 • Jestliže máte všechny své bojovníky v úkrytu, vaše první akci musíte vyložit bojovníka schopného boje nebo s bojovníkem opustit ukryt. Transfer má ale přednost.
 • V případě, že na sebe v průběhu souboje narazí podobné speciální schopnosti, tak bude mít přednost útočící bojovník, resp.: hráč ovládající útočícího bojovníka. Např.: Situace: Bauhauský policista útočí na jiného Bauhauského policistu (bez jakýchkoliv modifikátorů) rána se udílí současně tzn.: oba se zraní současně, ale útočící bojovník bude mít přednost v zajmutí.
 • Body získané za Sabotáž nebo zabití bojovníka lze rozdělit libovolně mezi body osudu a vítězné body
 • Speciální karty, které jsou po použití navždy vyřazeny ze hry (vlna, sklad, malá domů) jsou navždy vyřazeny ze hry i v případě zrušení jejich efektu šumem, zapuzením, luteránem, apod
 • V prvním kole se nesmí útočit vůbec, tedy ani pomocí karet (např.: Rozsáhlou ofenzívou).
 • Začátek kola je před samotným odběrem, proto lze hrát karty Uspíšení požadavku, Dar osudu, Chuť války, Bohem požehnaný, Iniciativa, Krvavý chtíč ještě před odběrem. Akce z Bohem požehnaný hraného před odběrem si můžete přidat ke svému kolu, anebo je odehrát okamžitě.
 • Opevnění: ve hře můžete mít jen jednu kopii určitého opevnění (Archiv bratrstva, Algerotova citadela,…) pokud není na kartě uvedeno jinak, nebo pokud se karta přikládá k bojovníkovi (Průmyslový komplex, Barikáda z bodců..)
 • Válečné zóny: ve hře můžete mít libovolný počet stejných válečných zón, bonusy však přidává vždy jen jedna z nich.