Podrobné informace o hře

Popis hry

Jak již bylo řečeno, vaším cílem je dosáhnout na konci hry co nejvyšších příjmů z prodeje měn. Ve hře je tato proměnná označována jako Příjmy z prodeje (CZK), a je na počátku hry nulová. Umístění této proměnné je vpravo úplně nahoře. Vždy, když v průběhu hry prodáte jakékoliv množství cizí měny, tak se o toto množství přepočtené na koruny zvýší tato proměnná. A naopak, pokud budete nakupovat cizí měny, tak se tato proměnná adekvátně sníží.

Pro zjednodušení jsme se rozhodli ve hře používat jen dvě cizí měny - a to Eura (EUR) a Americké dolary (USD). Jejich množství se kterými můžete operovat, je uvedeno v levém horním rohu - Zásoba měn. Tyto proměnné se mění nejen vlivem vašich nákupů či prodejů, ale také se zvyšuje o příjmy a výdaje, které společnost v daných měnách v jednotlivých obdobích měla.

V prostředku horní částí jsou pak uvedeny kurzy jednotlivých měn s korunami. Pro zjednodušení jsem se rozhodli používat pro každou měnu jen jeden kurz, a to jak pro nákup, tak i pro prodej měn. Kurz se používá pro přepočtení prodaných cizích měn na koruny a také v opačném případě, kdy za koruny nakupujete cizí měny. Kurz není proměnná statická, ale v průběhu hry se mění, takže doporučujeme sledovat jeho průběh.

Operace, které můžete provádět

Operace, které můžeme v průběhu hry provádět jsou dvě - Prodej cizích měn a Nákup cizích měn. Pro obě operace jsou připraveny pole ve spodní sekci nazvané Operace manažera. V každém kole můžeme provést pouze jednu operaci - uskutečnit jeden nákup a/nebo prodej měn, přičemž je možné najednou prodávat/nakupovat jak Eura tak Dolary.

Hra je rozdělena do 24 kol, takže můžete provést až 24 operací.

Prodej měn

Pro prodej měn slouží levý formulář. Podle měny kterou chcete prodat si zvolíte příslušný box, kam vepíšete kolik dané měny chcete prodat. V tomto případě se do boxu zapisuje množství cizích měn které chcete prodat. Po stisknutí tlačítka Další kolo se o sumu zapsanou do boxu sníží množství dané cízí měny. O tutéž sumu znásobenou velikostí aktuálního kurzu dané měny se pak zvýší Příjmy z prodeje.

Nákup měn

Pro nákup měn slouží druhý formulář. Důležitá změna oproti Prodeji měn spočívá v tom, že se sem zapisuje množství korun, za které chcete nakoupit cizí měny. Přičemž se koruny vpisují do toho pole, jehož měnu chci nakoupit (chci koupit Eura - zapíšu sumu korun za kterou je chci koupit do pole označeného EUR).

Důležité upozornění!!

Výsledné hodnocení sice závisí na výši příjmů které se vám podaří dosáhnout, ale je zde jedna podmínka, která musí být dodržena. Množství Eur, Dolarů i Příjmů z prodeje NESMÍ nikdy během hry klesnout pod nulu. Pokud se tak stane, hra je předčasně ukončena.

Popis prostředí hry

Na úplném začátku je třeba do příslušného políčka vyplnit jméno, pod kterým budete ve hře vystupovat. Bez toho nelze hru spustit. Po vyplnění jména a stisknutí tlačítka Začátek hry se hra spustí, čímž se objeví pracovní obrazovka.

Jak již bylo popsáno, její horní část je vyhrazena pro zobrazení množství cizích měn, jejich kurzů ke korunám, a výši příjmů z prodeje cizích měn.

V další části, jak již její název napovídá se zobrazují události, které v daném období ovlivňovaly změny kurzu.
V následující části se zobrazují události, které se v daném období udály a které nějakým způsobem ovlivňují vaše pole působnosti. Typicky jde o prodeje, které společnosti provedla do ciziny, o výdaje, které společnosti měla v cizích měnách apod. O částky zde uvedené se zvyšuje, nebo snižuje množství cizích měn které máte k dispozici.

Např.
vyinkasovaný zisk od společnosti AC-Mus ve výši 24.000 EUR. Zisk z ostatního prodeje 4.000 EUR a 2000 USD. Reklamace společnosti Mokoša uznána, byly dodány nové kultivátory - ztráta ve výši 8000 USD

V tomto případě dojde ke zvýšení množství Eur, se kterými můžete pracovat o 28.000 a dojde ke snížení Dolarů o 6.000


Druhou částí jsou pak upozornění, co se bude ve společnosti dít v budoucích obdobích, což doporučujeme pečlivě číst. Upozorňujeme, že částky uvedené v této části se mohou lišit od částek v době, kdy operace skutečně proběhnou.

Nad celou touto části se pak zobrazuje to co jsme si my nazvali Osobnostní složka manažera - tedy pocity, názory ostatních lidí, které vás ovlivňují apod.

V poslední části jsou pak uvedeny operace, které můžeme v průběhu každého kola provádět. Jsou již popsány výše v tomto dokumentu.Mnoho štěstí a úspěchů v této hře vám přejí její autoři: